Hebben we ons eigen geluk in de hand?

Op maandag 7 oktober werd de eerste duolezing van de driedelige serie ‘Je brein als Medicijn’ gehouden in de prachtige Groene Zaal in Academie Minerva. Toegepast psycholoog Agnes Schilder (Hanzehogeschool Groningen) en filosoof Andreas Schmidt (Rijksuniversiteit Groningen) trapten af met een lezing over de zin en onzin van geluk.

Centraal tijdens deze lezing stond de vraag: In hoeverre hebben mensen invloed op hun eigen geluksgevoel?. Volgens Andreas Schmidt hebben mensen hun eigen geluk wel degelijk in de hand, als voorbeeld laat Schmidt een lijstje zien van dingen waar mensen doorgaans gelukkig van worden. Ook verwijst Schmidt naar een onderzoek van Lyubomirsky (2013); volgens de psychologe is 50% van ons geluksgevoel genetisch bepaald, wordt 10% van ons geluk beïnvloed door de leefomstandigheden en de resterende 40% door bewuste keuzen die mensen maken.

Agnes Schilder heeft zo haar twijfels over de maakbaarheid van geluk, Hebben we ons eigen geluk wel in de hand of hebben gelukkig mensen vooral geluk? Schilder is onder meer gespecialiseerd in de positieve psychologie, een stroming binnen de psychologie waarbij de omstandigheden waaronder mensen floreren als uitgangspunt dienen om hun welbevinden te verbeteren.

Over één dingen zijn Schmidt en Schilder het in ieder geval eens: dat het goed is om anderen gelukkig te maken. Schilder: “Die zingevingskant dringt steeds verder door in de maatschappij, ook in de economie: waarde toevoegen – en dan niet in de zin van geld, maar van betekenis.” Schmidt geeft nog een tip voor het publiek: “Probeer op een vast moment, bijvoorbeeld elke woensdag, iets goeds voor een ander te doen. Je zult zien dat je niet alleen geluk voor een ander creëert maar ook voor jezelf.”

Wat nou als het ons desondanks toch niet (meteen) lukt om te doen wat ons gelukkig maakt? Wees dan genadig, adviseert Schilder. “We mogen best met zachte ogen naar onszelf en elkaar kijken. We zijn heel goed geworden in elkaar de maat nemen, maar de meesten van ons doen ook maar gewoon hun best.”


De lezing “Is geluk maakbaar?” van Agnes Schilder en Andreas Schmidt maakt deel uit van een serie van 3:
Maandag 7 oktober is de lezing “Is geluk maakbaar?”
Dinsdag 8 oktober is de lezing Ingrediënten voor gezondheid en geluk”
Woensdag 9 oktober is de lezing Vaardig en veerkrachtig studeren kun je leren”

 

 

Deel dit nieuwsbericht

Jouw Nieuws Hier?

© Meer Gezonde Jaren | 2024
Realisatie: BrandNewFresh.com