Wat vinden de inwoners van Friesland zelf? Publicatie Fryslân gaat voor de 10!

Fryslân is een prachtige provincie om te wonen, juist omdat mensen op elkaar kunnen rekenen en de Fryse Mienskip een belangrijke troef is. Helaas vallen er, om verschillende redenen, toch mensen buiten de boot. ‘Meedoen in de samenleving’ is makkelijk gezegd, maar er zijn genoeg Friese inwoners die op dit vlak drempels ervaren. Mee kunnen doen in de samenleving heeft een positief effect op gezondheid en gezondheid heeft een positief effect op actieve deelname in de samenleving. Vanuit die gedachte hebben Tûmba, COC Friesland en Healthy Ageing Netwerk Noord-Nederland (HANNN) de afgelopen jaren hun krachten gebundeld in het programma Fryslân gaat voor de 10!

Van belang hierbij was om het persoonlijke contact met de Friese inwoners op te zoeken. Inwoners voor te lichten en met hen in gesprek te gaan over een gezonde leefstijl en het voorkomen van uitsluiting.
Vooral onze Karavaandagen bleken uitermate geschikt voor deze persoonlijke contacten en gesprekken met inwoners. Alle bezoekers en deelnemers werden een aantal vragen gesteld. Hoe ervaren zij hun leefomgeving? Waar lopen ze tegenaan? Welk cijfer geven zij hun gemeente en leefomgeving? En hebben zij zelf ideeën voor een Fryslân waar iedereen meetelt en mee kan doen?

De resultaten van deze gesprekken tijdens de Karavaandagen hebben we in een publicatie verzameld. Gebundeld per bezochte gemeente benoemen we de meest genoemde opmerkingen, ervaringen, ideeën en wensen vanuit de inwoners zelf. Als naslagwerk, maar ook ter inspiratie voor de verschillende gemeentes voor toekomstige verbeterpunten en acties. Om met elkaar te zorgen voor een Fryslân waar iedereen er toe doet en men in goede gezondheid ouder kan worden! De gehele publicatie is HIER te downloaden (pdf).

Deel dit nieuwsbericht

Jouw Nieuws Hier?

© Meer Gezonde Jaren | 2024
Realisatie: BrandNewFresh.com