Aftrap Bloeizone Beetsterzwaag

Donderdag 8 februari was de aftrap van Bloeizone Beetsterzwaag met een mooie opkomst van 80 deelnemers! HANNNer Jan de Vries was nauw betrokken bij de bijeenkomst en ondersteunt deze beginnende Bloeizone. Tevens maakt hij deel uit van de kerngroep. Sinds het begin (2021) zet HANNN zich in voor de Friese Bloeizones en mooi om te zien dat er steeds meer Bloeizones ontstaan! Nieuwsplatform Sa! was deze avond ook aanwezig en schreef onderstaand artikel.

 

Bloeizone Beetsterzwaag: volop ideeën

In navolging van Bloeizones Wijnjewoude en Bakkeveen zijn er ook in Beetsterzwaag plannen voor een Bloeizone. Een werkgroep van enthousiaste inwoners gaf onlangs samen met Plaatselijk Belang het startsein. Beetsterzwaag moet ook een dorp worden waar de bewoners bovengemiddeld gezond en gelukkig zijn. “It giet om de minsken dy’t wy net berikke kinne.

Tijdens de aftrap is de grote zaal van De Buorskip volgelopen met vertegenwoordigers van tientallen verenigingen en instellingen uit Beetsterzwaag. Van de volkstuinen en zangvereniging tot het filmhuis en de bridgeclub. Alle geledingen zijn aanwezig om te brainstormen en mee te praten over de opzet van Bloeizone Beetsterzwaag.

Een Bloeizone is een dorp waar allerlei activiteiten worden ontplooid om ervoor te zorgen dat de inwoners een gezond leven kunnen leiden. Het gaat om meer bewegen, gezond eten en slapen, maar ook om mensen met elkaar in contact te brengen. Geestelijk verzorger Evert Kronemeijer: “We streven naar een bloeiende dorpsgemeenschap met vitale bewoners.” De aanwezigen zitten in groepen van acht tot tien personen aan een tafel rond een grote poster met daarop een afgebeelde boom met de kernwoorden van de Bloeizone.

Stapels gekleurde plakbriefjes liggen klaar om vol ideeën geschreven te worden. Mede-initiatiefneemster en oud-huisarts Ietje de Vries legt uit waarom een Bloeizone zo van belang is: “Nederland is kampioen zitten. We zitten veel te veel en bewegen te weinig met overgewicht tot gevolg.

Gelukkiger maken
Een Bloeizone is echter veel meer dan meer bewegen. Het gaat ook om gezonde voeding, een groene omgeving, het oplossen van financiële problemen of andere sociale kwesties, waardoor minder stress ontstaat. Eigenlijk alles dat een mens gelukkiger maakt. Ietje: “Beetsterzwaag is een actief dorp met betrokken inwoners. Vanavond gaan we bespreken wat wij met zijn allen kunnen bijdragen aan een gezond Beetsterzwaag.” Jan de Vries van netwerkorganisatie HANNN helpt met het opstarten van Bloeizone Beetsterzwaag. Hij heeft al de nodige ervaring met vergelijkbare projecten in andere dorpen en is verbaasd over de grote opkomst. “It is fierwei de grutste opkomst dy’t ik meimakke ha. Oars binne der in man as tweintich, jûn binne der santich. Hjir op ‘e Sweach binne in soad minsken dy’t wat wolle.

Harm Bouma van de Amateurtuindersvereniging heeft met- een al een idee met betrekking tot gezonde voeding: “Mensen zijn bij ons welkom op de tuin. Ze kunnen bij ons zelf groente telen, oogsten en eten. Er is tuingereedschap beschikbaar en water. Ze kunnen zo aan de slag.” Aan een andere tafel wordt het onderwerp bewegen besproken. Marjola Grijpstra van Medifit Centrum voor Sport en Fysiotherapie komt met de volgende opmerking: “Wy kuierje elke wike, mar in soad minsken witte dat net. It soe moai wêze at se ús fine koenen. De buurtferieningen soene ús helpe kinne om mear minsken mei te krijen.

Kwetsbaren bereiken
Aan het einde van de avond gaat Evert Kronemeijer met de microfoon bij alle groepen langs om te horen wat zoal is bedacht. Het blijkt dat er volop activiteiten en ideeën zijn in Beetsterzwaag, maar het belangrijkste is het kunnen bereiken van dorpsgenoten die nu nergens aan meedoen, eenzaam of kwetsbaar zijn. Dat klinkt makkelijker dan het is: “Sommige mensen laten anderen niet toe.’ Buurtverenigingen zijn er wel in het dorp, maar die zouden actiever moeten zijn. Bovendien dekken de buurtverenigingen niet heel Beetsterzwaag en daarom weten ze niet wat er zich achter elke deur afspeelt. ‘Elkaar in de gaten houden, is de kortste klap“, wordt er aan de tafels geconcludeerd.

Vergelijkbare voorstellen worden gedaan om eens per week buurtgenoten bij elkaar te brengen onder het genot van een bakje koffie. Zo worden mensen zichtbaar en kan hulp geboden worden. Daarnaast vallen termen als ‘een ontmoetingsplein voor ouderen en jongeren’ en ‘een dorpscafé’. Voor oudere jongeren is er weinig te beleven in Beetsterzwaag. Een jeugdsoos zou een uitkomst zijn. Kortom: Beetsterzwaag mist een plek waar de inwoners elkaar kunnen ontmoeten, een ‘Huiskamer van Beetsterzwaag’. Jan de Vries luistert aandachtig en weet ook wat er in vele andere dorpen speelt. “It giet net om de minsken dy’t hjir jûn binne, it giet om de minsken dy’t wy net berikke kinne.

Bijeenkomst in mei
De volgende stap in het opstarten van Bloeizone Beetsterzwaag is een bijeenkomst op 25 mei in de sporthal van Revalidatie Friesland. Hier kunnen alle betrokken verenigingen laten zien hoe zij kunnen bijdragen aan een gezond Beetsterzwaag. De werkgroep vraagt de aanwezigen actief mee te doen aan deze dag en met voorstellen te komen wat zij voor het dorp kunnen betekenen.

Bekijk hier het originele artikel van Sa! en bekijk hier de Bloeizone website!

Deel dit nieuwsbericht

Jouw Nieuws Hier?

© Meer Gezonde Jaren | 2024
Realisatie: BrandNewFresh.com