Privacy Statement

 

Via de website www.meergezondejaren.nl worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze medewerkers en eventuele door ons ingeschakelde derden zijn dan ook verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.
Conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) de informatieplicht om aan te geven of en welke persoonsgegevens via deze website worden verzameld.

In dit Privacy Statement staat alles over de persoonsgegevens die worden verwerkt via deze website en onze nieuwsbrief.

Deze verklaring wordt indien nodig naar organisatorische of politiek-juridische ontwikkelingen aangepast. Raadpleeg deze daarom met enige regelmaat wanneer je onze website bezoekt.

Verwerking Persoonsgegevens
HANNN verwerkt verschillende persoonsgegevens, afhankelijk van hoe je gebruik maakt van onze diensten. Je verstrekt bijvoorbeeld persoonsgegevens door je aan te melden voor onze nieuwsbrief, deel te nemen aan een bijeenkomst, of door contact met ons op te nemen via het contactformulier op onze website. Afhankelijk van het specifieke onderdeel waarbij je gegevens verstrekt, verwerken we de volgende persoonsgegevens: voor- en achternaam, e-mailadres, functie en organisatie, (post)adres, en overige persoonsgegevens die je actief in correspondentie en telefonisch aan ons verstrekt.

Inschrijving voor nieuwsbrief

HANNN biedt de mogelijkheid je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hiermee geef je toestemming om de verstrekte gegevens (e-mailadres) op te slaan. Op die manier kunnen wij je op de hoogte houden van activiteiten, nieuws en/of ontwikkelingen. Je kunt je hiervoor natuurlijk altijd afmelden. 

Als er een nieuwsbrief wordt verzonden, dan kunnen daarvoor statistieken verzameld worden op basis van het e-mailadres. Onze nieuwsbrieven kunnen dan naar een specifiek interessegebied worden verstuurd (bijvoorbeeld voor een branche als ‘Zorg’). Door onze statistieken op e-mailadres bij te houden zorgen we dat de inhoud van de nieuwsbrief aansluit bij de interessegebieden van abonnees.

Formulieren op meergezondejaren.nl

Op een aantal onderdelen van deze website staan formulieren waar wordt gevraagd om persoonsgegevens (bijvoorbeeld bij aanmelding van een bijeenkomst). Dit betreft meestal: voor- en achternaam en e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in ons webplatform WordPress (op Nederlandse servers onder Nederlandse jurisdictie) en worden meestal gemaild naar de specifieke afdeling of de betreffende persoon die de gegevens moet verwerken.

De gegevens van formulieren worden in principe alleen gebruikt voor het relevante onderdeel en de betrokken medewerker(s) of voor opvolging van een contactverzoek. Er is slechts een select aantal medewerkers dat bij alle formulierinzendingen kan voor beheerdoeleinden. Alle medewerkers van HANNN gebruiken authenticatie om in te loggen. 

Naast de gegevens die je zelf invult wordt het tijdstip, het IP-adres en de betreffende pagina opgeslagen. Hier kunnen we gebruik van maken om vollediger te kunnen voldoen aan vragen.

Opslag van gegevens

Formulieren en nieuwsbriefaanmeldingen
Voor formulieren op pagina’s op de website die worden ingestuurd, geldt dat deze worden opgeslagen via WordPress op een server van Yourhosting. Deze servers staan in Nederland en zijn onder Nederlandse jurisdictie. Deze informatie is voor onze eigen doeleinden en wordt niet buiten Nederland gestuurd (nu of in de toekomst). Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding.

Statistieken

Voor het verzamelen van statistieken maken we soms gebruik van de geanonimiseerde variant van Google Analytics. Deze statistieken bevatten geen persoons- of demografische gegevens. De optie om gegevens de delen met andere diensten (waaronder diensten van Google zelf) is uitgeschakeld. Transport van deze informatie gebeurt altijd over een beveiligde verbinding. De opslag van deze data is in handen van Google en gebeurt in de EU of US onder Amerikaanse jurisdictie. Deze opslag is in de regel onbeperkt geldig.

Inzage of wijzigen van gegevens

Indien je aan ons de hierboven genoemde persoonsgegevens hebt verstrekt dan kun je
• de gegevens die wij van je hebben altijd inzien en in alle gevallen laten corrigeren of verwijderen.
• je toestemming voor bepaalde verwerkingen weer in te trekken (zoals het sturen van een nieuwsbrief).

Vragen?
Heb je nog vragen over het Privacybeleid van HANNN? Of wil je een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering van je persoonsgegevens indienen? Neem dan vooral contact met ons op en stuur een mail naar secretariaat@hannn.eu.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 13 september 2018.

 

© Meer Gezonde Jaren | 2024
Realisatie: BrandNewFresh.com