Nu online: website Mensen met dementie in Groningen

Jaarlijks wordt op 21 september over de hele wereld stilgestaan bij de ziekte van Alzheimer. Wereldwijd zijn er een groot aantal activiteiten om (extra) aandacht te vragen voor deze ziekte en andere ziekten die dementie veroorzaken. De website Mensen met dementie in Groningen is er daarom ingaande 7 september 2018 voor de inwoners in de provincie Groningen en wil er aan bijdragen dat in 2020 in alle gemeenten in de provincie Groningen een samenleving is die vriendelijk is voor mensen met dementie. Anders gezegd, in 2020 zijn alle Groninger gemeenten dementievriendelijk.

Provincie Groningen

In de provincie Groningen leven 10.000 mensen met dementie (in Nederland een 290.000 mensen). Het aantal neemt toe en meer mensen blijven langer thuis wonen. Mensen die actief waren in de samenleving en ook willen blijven meedoen bij een vermoeden van dementie of na de diagnose dementie. Jaarlijks wordt op Wereld Alzheimer Dag op 21 september over de hele wereld stilgestaan bij de ziekte van Alzheimer. Daarom nu ook deze website in september 2018!

Het helpt als mensen met dementie in de provincie Groningen herkend worden maar ook erkend worden. Dat vraagt om begrip en ondersteuning van de inwoners van de provincie Groningen maar ook van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering van de WMO; ook voor mensen met dementie. Immers, de meeste mensen wonen thuis en kunnen langer thuis blijven wonen. Daarnaast is voldoende zorg vanuit de wijkverpleging nodig.

Ook wonen mensen in verpleeghuizen; steeds meer in het zogenaamde kleinschalig wonen zodat zij zich zo goed mogelijk thuis blijven voelen na verhuizing. In de Provincie Groningen zijn de Groninger gemeenten al dementievriendelijk of zij zijn hard op weg dat te worden. U kunt het lezen op de website.

“IN PROV. GRONINGEN LEVEN
10.000 MENSEN MET DEMENTIE”

De website

Op deze website staat informatie over dementie en ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Wat is de dementie, hoe herken je de signalen van dementie en tips hoe kun je omgaan met mensen met dementie. Waarom is casemanagement zo belangrijk mensen met dementie te ondersteunen? Informatie over de belangrijke rol van mantelzorgers maar ook over de ondersteuning die zij nodig hebben. De organisaties in wonen, zorg, welzijn en ontmoeting die van belang zijn staan op de website. De wet- en regelgeving met de beleidsontwikkelingen staan op de website zoals langer thuis blijven wonen of zich thuis blijven voelen in een verpleeghuis. En, informatie hoe ver zijn de Groninger gemeenten met de dementievriendelijke samenleving. En, waarom het zo belangrijk is om daarbij van onder op – dus niet met landelijke beleidsnota’s maar in gesprek met elkaar op lokaal niveau – samen te blijven werken aan een dementievriendelijke samenleving.

De website is van en voor de mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deze website is op vrijdag 7 september “de lucht in gegaan”. Er zal de komende maanden nog wel iets aan “geschaafd” worden en ook worden nog een aantal illustraties opgenomen. Er is de mogelijkheid bij de inhoud een reactie te geven wat kan bijdragen tot het verbeteren van de website. Een groep mensen met dementie met hun mantelzorgers met een aantal mensen uit de praktijk zoals verpleegkundigen of casemanagers dementie of EVV-ers in verpleeghuizen of vanuit steunpunten mantelzorg of mensen die betrokken zijn bij beleid, zou kunnen helpen om deze website “van en voor mensen met dementie” verder te ontwikkelen.

Het staat nog niet vast nog hoe zich dat gaat verder ontwikkelen maar het zou in de vorm van een redactieraad kunnen worden die gevraagd en ongevraagd informatie en advies geeft. Met een jaarlijks etentje als “waardering” voor de betrokkenheid. U kunt hiervoor contact opnemen via de website met de initiatiefnemer of mailen naar info@mensenmetdementiegroningen.nl
Meer informatie op de website www.mensenmetdementiegroningen.nl

Deel dit nieuwsbericht

Jouw Nieuws Hier?

© Meer Gezonde Jaren | 2018
Design: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Realisatie: BrandNewFresh.com