Samen vitaal programma

In mei 2022 is ‘Samen vitaal Corpus’ gestart, een programma van Iedereen Vitaal Groningen in samenwerking met WIJ Groningen team Corpus en de gemeente Groningen.

Binnen dit project hebben totaal 30 70+ers meegedaan aan een beweegprogramma waar gestart is met een fittest. Vervolgens werden er wekelijks beweeglessen aangeboden en maandelijks was er aandacht voor extra thema’s. De onderwerpen die behandeld zijn waren: valpreventie, voeding vanaf je 70e, mentale veerkracht, ergotherapie, Grip en Glans (richt zich op het versterken van de eigen regie (GRIP) en het welbevinden (GLANS) van mensen in de derde levensfase).

De onderwerpen:

Fittest
Alle deelnemers starten met een fittest. Hier worden testen gedaan voor 70+ers om te bepalen wat de fitheid is. Na afloop van het programma worden deze testen opnieuw gedaan om te kijken wat het resultaat is op groepsniveau.

Mentaal welbevinden
Voor het onderwerp mentaal welbevinden wordt gebruik gemaakt van Positieve Gezondheid. De vragenlijst van het gespreksinstrument Mijn Positieve Gezondheid (MPG) wordt ingevuld en besproken met de deelnemers, dit gesprek wordt gevoerd door een leefstijlcoach.

Beweegprogramma
Iedere week wordt er een beweegles van 1 uur aangeboden en na afloop gaan de deelnemers een half uurtje samen koffie drinken. Het sociale aspect van samen vitaal voelen en worden is erg belangrijk! De beweeglessen worden aangeboden door senioren sportleider Maarten Westerhuis van Iedereen Vitaal Groningen.

Gezondheidsvoorlichtingen
Elke maand worden gezondheidsvoorlichtingen gegeven en daar kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:
– Valpreventie
– Voeding na je 70+
– Mentale veerkracht
– Ergotherapie
– Grip en Glans
Hier heeft de groep ook inbreng in, zij kunnen zelf onderwerpen aandragen. Welke thema’s met betrekking tot je gezondheid bij de beweeggroep spelen worden behandeld.

De activiteiten van Samen vitaal Corpus (wijk Corpus den Hoorn) zijn elke dinsdagochtend om 10:30 uur. Met uitzondering van de schoolvakanties.

In de Oosterparkwijk staat de start van de beweeglessen gepland in maart 2023.

Houd de website in de gaten!

Deel dit nieuwsbericht

Jouw Nieuws Hier?

© Meer Gezonde Jaren | 2024
Realisatie: BrandNewFresh.com