Living Lab M&Gezond beweegt tot een meer gezonde leefstijl

​Initiatieven om gezond te leven trekken vaak mensen die al actief zijn. Hoe stimuleer je juist mensen die niet actief zijn om gezond te leven? In living lab M&Gezond werken studenten, docenten, onderzoekers en professionals samen met bewoners uit de Emmense wijk Bargeres, aan een gezonde leefstijl. Projectleider Silvia Brouwer, student Voeding en Diëtetiek Simon van Dalen en buurtwerker Margriet Tapper zijn betrokken bij M&Gezond.

DE PROJECTLEIDER

Living Lab M&Gezond is een door ZonMw gesubsidieerd project met als doel om een stevig netwerk neer te zetten, om bewoners in kansarme wijken in de gemeente Emmen te stimuleren om gezonder te leven’, legt projectleider Silvia Brouwer uit. ‘Vanuit de innovatiewerkplaats Drenthe Gezond, waarin lokale netwerken samen kennis delen en ontwikkelen, zijn we met het project gestart. We focussen ons niet alleen op fysieke gezondheid, maar ook op mentaal welzijn, er sociaal bij horen, zingeving en in relatie staan met je omgeving. Op die manier verbind je sport en bewegen met welzijnswerk. Als je bijvoorbeeld denkt aan eenzaamheid, dan kun je mensen samen een kopje thee laten drinken, maar je kunt ook eerst samen een wandeling maken en daarna een kopje thee drinken.’

Fit in Zuid

Fit in Zuid is één van de initiatieven die vanuit Living Lab M&Gezond is ontstaan, een één-op-één leefstijlprogramma voor bewoners uit de wijk. Silvia: ‘Fit in Zuid is een laagdrempelig project voor mensen die wel iets met hun gezondheid of leefstijl willen, maar nog niet weten wat. Samen met mbo-studenten kunnen bewoners, voor wie de sportschool een stap te ver is, een programma van tien weken volgen.

Ook hebben we bewoners gestimuleerd om na te denken over hun droom voor de wijk. Uit die dromen is de wens gekomen voor een ontmoetingsplaats en een beweegpark. Het project is goedgekeurd en we hebben er 25.000 euro extra voor gekregen om het te realiseren. In het beweegpark willen we samen met studenten van de Hanzehogeschool, het Drenthe College en NHL Stenden activiteiten gaan uitvoeren. We hopen dat het beweegpark op 1 mei 2022 open gaat. Vervolgens willen we het concept te vertalen naar andere wijken in Drenthe.’

DE STUDENT

Om meer gezonde voeding in het programma te brengen is een student Voeding & Diëtetiek aangehaakt. Vierdejaars Simon van Dalen zit in de laatste week van zijn stage bij Fit in Zuid. Simon: ‘Studenten Sport en Bewegen van het Drenthe College begeleiden bewoners bij hun leefstijltraject Fit in Zuid. Ze krijgen les en lopen stage het in buurtcentrum in Bargeres. Ze adviseren over bewegen, alcohol, roken, voeding en ontspanning. Ik heb de studenten begeleid met hun opdrachten over voeding. Zo hebben we samen met een vrouw die veel moeite had met bewegen en voeding een fiets aangeschaft. Zij had heel lang niet gefietst. Nu doet ze haar boodschappen op de fiets en gaat er op uit op de fiets. Dan heb je wat bereikt. Niet alleen fysiek, ook mentaal. Ik kijk met plezier terug op mijn stage. Ik ben uitdagingen aangegaan, zoals het motiveren en toespreken van de groep mbo’ers. Nu merk ik, aan het eind van mijn stage, dat ik daar veel beter in ben geworden. Ik heb veel geleerd.’

DE BUURTWERKER

Margriet Tapper is buurtwerker in Bargeres. ‘Samen met studenten bieden we een stukje maatwerk aan buurtbewoners die aan hun levensstijl willen werken. We wisselen kennis en ervaring uit, zodat we er iets aan hebben. Waar studenten iets van leren en waar buurtwerk iets aan heeft. We zijn met studenten de wijk in getrokken om aan bewoners te vragen hoe hun beleving van gezondheid is. De studenten hebben daar, voor hun eigen opdracht, een advies voor geschreven en wij hebben het advies meegenomen in onze terugkoppeling in de wijk. Zodat we ons sociaal netwerk (wijkverenigingen, politie, buurtcoaches) kunnen informeren over wat we hebben gesignaleerd en waar we iets mee gaan doen.’

Bij het straatonderzoek hebben zich een aantal buurtbewoners gemeld die wilden meedenken over initiatieven in de wijk voor medebewoners. Daar is een kerngroep bewoners uit ontstaan, die samen met projectleider Silvia Brouwer en een student van de Hanze, een plan heeft opgesteld en subsidie heeft binnengehaald. Margriet: ‘Nu moet dat verder vorm krijgen. Zodat we straks niet alleen een ontmoetingsplek en een beweegtuin hebben, maar dat we óók een ontmoetingsplek en een beweegtuin hebben die veel gebruikt worden. Er zijn voldoende voorbeelden van beweegtuinen die liggen te verdorren en zand te happen. Dat hoop ik echt te voorkomen. We gaan daarom ook weer met mbo-studenten de wijk in om bewoners te informeren, te vragen wat ze ervan vinden en wat ze nodig hebben om er gebruik van te maken. Als we er samen voor zorgen dat het een levendige plek wordt, dan gaan mensen die normaal niet sporten of bewegen er ook gebruik van maken.’

Netwerk M&Gezond

In het netwerk M&Gezond participeren de Hanzehogeschool, met name vanuit het strategisch thema Gezonde Leefstijl & Leefomgeving, het Drenthe College, NHL Stenden, de gemeente Emmen, buursportcoaches, welzijnswerk en de gebiedscoördinator. Projectleider Silvia Brouwer was tot voor kort onderzoeker bij het lectoraat Sportwetenschap van de Hanzehogeschool en is nu practor Vitaliteit bij het Alfa-College.

Deel dit nieuwsbericht

Jouw Nieuws Hier?

© Meer Gezonde Jaren | 2024
Realisatie: BrandNewFresh.com