Aletta haalt de Europese Nacht van de Onderzoeker naar Groningen

Eten is overal om ons heen, maar niet per se op een gezonde manier. De kloof tussen weten wat een gezond dieet is en daadwerkelijk gezond eten groeit met de dag. Hierdoor stijgen de cijfers voor obesitas en diabetes elk jaar en mensen voelen zich over het algemeen slecht over hun dagelijkse consumptie. Wetenschap kan mensen helpen weloverwogen keuzes te maken, hun gedrag te begrijpen en sympathiseren en om onze voedselomgeving vanuit verschillende perspectieven te verklaren.

De Aletta Jacobs School of Public Health (AJSPH) heeft een Europese subsidie ontvangen voor het organiseren van activiteiten tijdens de Europese Nacht van de Onderzoeker 2021. Het doel van deze nacht is om onderzoekers dichter bij het brede publiek te brengen.

De AJSPH zal samen met wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, UMCG en Forum Groningen – de culturele hotspot in Groningen en de grootste huiskamer voor haar burgers – onze haat-liefdeverhouding met voedsel onderzoeken. Ook wordt er nauw samengewerkt met het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN).

Het programma bestaat uit 3 onderdelen:

Educatie programma voor basisscholen: hoeveel weet jij over eten?
Interdisciplinaire voedingswetenschappers, verbonden aan de Aletta Jacobs School of Public Health, hebben in samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie (IVN) een educatieprogramma ontwikkeld.

Het programma omvat interactieve workshops van wetenschappers met een multidisciplinaire achtergrond. Het doel van het educatieprogramma is het ondersteunen van het aanleren van voedselvaardigheden in het basisonderwijs. In gastlessen van een uur leren leerlingen van de leeftijd 8-11 jaar over een van de vijf thema’s: waarom eet je wat je eet, hoe word je gezond oud, wat gebeurt er in je lijf nadat je hebt gegeten, waar komt je eten vandaan, wat aten mensen vroeger. Voor elke les is een concept uitgewerkt met interactieve experimenten en hebben de onderzoekers ruimte om hun eigen onderzoek te delen met het jonge publiek.

Alettas KeukenDe Grote Groninger Eetquiz
Op 24 september vindt de Grote Groninger eetquiz plaats tijdens Aletta’s Keuken in het Forum Groningen; één show voor volwassenen en één voor kinderen. De eetquiz, bestaande uit uit twee interactieve spelshows, is ontwikkeld samen met onderzoekers, voedingsdeskundigen, burgers en kunstenaars. Tijdens de quiz zullen de deelnemende teams en het publiek opvallende wetenschappelijke bevindingen ontdekken over wie en wat bepaalt wat we eten. Tegelijkertijd zal het publiek meer te weten komen over het beroep van de onderzoeker en hoe onderzoek wordt uitgevoerd.

Het programma moet mensen bewust maken van verschillende invloeden op onze voedselkeuzes (bijvoorbeeld reclame- en supermarktstrategieën, overheidsinterventies enz.) en hoe onderzoek niet alleen gunstig is voor het publiek maar ook kinderen en volwassenen in staat kan stellen gezondere voedselkeuzes te maken.

De ochtendshow wordt georganiseerd voor kinderen in de leeftijd van 7-11 jaar. Schoolteams uit verschillende Groningse wijken krijgen de kans om de show bij Forum bij te wonen en zullen samen met hun klasgenoten strijden in een quiz.

De avondshow voor volwassenen wordt in dezelfde stijl georganiseerd als de kindershow met enkele aanpassingen in het programma. De deelnemende teams zullen bestaan ​​uit verschillende Groningse buurtgemeenschappen. Iedereen is welkom om de show bij te wonen. Kaartjes zullen beschikbaar zijn op de website van het Groningen Forum.

Kijk hier voor meer informatie over de avondshow en hier voor meer informatie over de ochtendshow.

Interactieve installatie: ‘Schep maar op!’
Op de eerste verdieping van het Forum Groningen komt vanaf 24 september twee weken lang een leuke, interactieve tentoonstelling over voedingswetenschap. Het zal deel uitmaken van het educatieprogramma van de scholen, maar het werkt ook als een op zichzelf staande tentoonstelling voor het grote publiek van Forum Groningen.

De installatie zal bestaan uit een interactieve videocabine, een tot nadenken stemmende snackautomaat, maaltijden uit de geschiedenis en de toekomst, en zal ook meer diepgaande informatie over het onderwerp geven. Het vormt een informele en speelse verbinding tussen onderzoekers en de gemeenschap.

Kijk hier voor meer informatie over de interactieve installatie.

De Europese Nacht van de Onderzoeker wordt gefinancierd door het Horizon 2020 programma van de Europese Commissie, in het kader van de Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA).

Deel dit nieuwsbericht

Jouw Nieuws Hier?

© Meer Gezonde Jaren | 2023
Realisatie: BrandNewFresh.com