DATUM & TIJD

17 - 04 - 2019


LOCATIE

EETERIE DE GLOBE

THEMA

Sociaal

KOSTEN

DONATIE

AANMELDEN

NVT

ONDERDEEL VANOud Cuisine : Nieuwe keuken, Oude chefs!

Waarom
Eenzaamheid onder ouderen is een steeds groter wordend probleem. Meer dan een kwart van de 55-plussers in ons land geeft aan regelmatig eenzaam te zijn, dit heeft consequenties voor zowel mentale als fysieke gezondheid. Daarnaast hebben veel ouderen het gevoel dat ze niks meer toevoegen aan het leven van anderen. In verzorgingstehuizen in Groningen, Rotterdam en Nijmegen maakten we dit van dichtbij mee. Wat opviel is dat wanneer de bewoners iets voor iemand anders deden, beide kanten hiervan het plezier ervaren. De één voelt zich nuttig, de ander gezien en geholpen.

Wat
Met Oud Cuisine worden maandelijks diners georganiseerd voor betalende gasten in een Eeterie de Globe in Groningen. Deze diners worden georganiseerd door een groep eenzame ouderen en jonge vrijwilligers. De groep blijft hetzelfde gedurende enkele edities, zodat men elkaar beter leert kennen. De ouderen hebben de leiding in het plannen en uitvoeren van de avonden, de vrijwillige jongeren bieden een ondersteunende rol. Na het koken zal iedereen gezamenlijk gaan dineren. De ouderen werken samen om ervoor te zorgen dat zijzelf en de gasten een leuke avond hebben. Ieder heeft een rol, afhankelijk van eigen wensen en kunnen. We hebben gastvrouwen, barmannen, keukenprinsessen, afwashelden en een door de wol geverfde sommelier. Het bedrag dat de ouderen verdienen zal gebruikt worden om leuke activiteiten te organiseren voor de hele groep vrijwilligers.

Doelen
De volgende doelen staan op het menu!
1. Zingeving onder eenzame ouderen
2. Faciliteren van een sociaal netwerk
3. Bewustwording onder jongeren

Vraag
Er loopt een crowdfund actie gestart via premieplan Voor de Ouderen. Doel is binnen de termijn van 4 weken 1000 euro op te halen. Dit bedrag wordt door Voor de Ouderen verdubbeld. Met het startbedrag van 2000 euro kunnen de eerste paar avonden worden georganiseerd. De verwachting is dat dit een kickstart is voor meer edities, meer publiciteit en vaste sponsors. Uiteindelijk is de hoop het initiatief ook naar andere steden in Nederland te brengen.

Via onderstaande link kan de komende weken gedoneerd worden.
https://voordeouderen.nl/nl/projects/cuisine/plan

Deel deze Activitieit

Jouw Activiteit Hier?

© Meer Gezonde Jaren | 2018
Design: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Realisatie: BrandNewFresh.com