DATUM & TIJD

11 - 10 - 2018
15.00 UUR

LOCATIE

Wiebenga complex
Petrus Driessenstraat 3,
Groningen

THEMA

Sociaal

KOSTEN

GRATIS

AANMELDEN

Zie link in de omschrijving

ONDERDEEL VANLectorinstallatie dr. F. van der Lucht

De komende 30 jaar zal het aantal 65-plussers in Nederland met 1,5 miljoen toenemen. Meer dan een kwart van de bevolking zal dan ouder dan 65 zijn. Tegelijkertijd neemt de groep die zeer oud wordt fors toe. Dit is enerzijds een gunstige ontwikkeling, want dit is voor een groot deel het resultaat van de toegenomen levensverwachting, maar het heeft ook een keerzijde.

​Het lectoraat Healthy Ageing and Public Health van Fons van der Lucht houdt zich bezig met de vraag wat kunnen we doen om ouderen gezond en vitaal te houden en hoe voorkomen we dat ouderen (onnodig) in de zorg belanden? Om hier effectief in te zijn is goed inzicht in de problematiek en daarop aansluitende interventies nodig. Dit vereist goed gebruik van bestaande kennis maar ook (lokaal) maatwerk en (nieuw) onderzoek. Kansen liggen bijvoorbeeld bij een verbinding met het sociaal domein en een omgevingsvisie, maar hoe dit effectief vorm te geven is nog grotendeels grijs gebied.

Aanmelden kan hier

Alleen voor medewerkers van de Hanzehogeschool en de RUG

Meer weten? Klik hier

Deel deze Activitieit

Jouw Activiteit Hier?

© Meer Gezonde Jaren | 2018
Design: Marleen van den End - Visuele Communicatie | Realisatie: BrandNewFresh.com